Hästfoder - köp Hästfoder, Hästfoder Nyheter, Hästfoder Pris

DODSON & HORRELL FODERSORTIMENT

Dodson & Horrell - Kvalitet, Omsorg & Näring för livet

Dodson & Horrell är företaget som arbetat som föregångare och innovatör inom equi-foder i
över 70 år, varit pionjär för nya effektivare produktionsmetoder och har
sponsrat och stött näringsmässig research - allt för att försäkra sig om att din häst
kan få den mest välanpassade och bästa kvaliteten på sitt foder
.

Företagsprofil
Dodson & Horrell är fortfarande ett familjeföretag och har haft tillverkning i England i över 70 år.

Kontinuerliga investeringar och forskning lägger grunden för en tillverkningsprocess som ger optimal näring till din häst.

D&H arbetar med ISO och UFAS standards, vilket gör att företaget har en mycket kvalificerad kvalitetskontroll både vad avser enskilda ingredienser och slutprodukten.

Allt spannmål som används i fodren odlas av lokala bönder och odlas efter strikta krav.

Genmanipulation

D&H använder sig enbart av GM-fria råvaror i hästfoderna.

Förbjudna substanser

Dodson & Horrell är det enda företag som garanterar hela sitt fodersortiment, supplement och örtprodukter,

 vara fritt från förbjudna substanser. Tävlar du - se till så att du använder garanterade produkter!

QLC - Quality Life Care

QLT (Quality Life Care) är naturliga antioxidanter som nu finns i alla Dodson & Horrells hästfoder. QLT är utvecklat av världens ledande experter inom området och

ger nu en helt ny och spännande möjlighet att gynna hästens långsiktliga hälsa, kondition och prestation.

Tradition - forskning - teknologi - kvalitet

  • Tradition
    Tradition och värderingar som finns i ett gammalt och väletablerat familjeföretag är fortfarande klart synliga idag,
  • obeaktat att modern teknologi har strömlinjeformat företaget. Dodson & Horrell's huvudkontor ligger forftarande där företaget en gång startades,
  •  i det lilla samhället Ringstead i Northamptonshire, en plats mitt i hjärtat i ett av de vackraste och finaste ryttarländerna.

Forskning
Dodson & Horrell är ledande investor i näringsforskning i och är det enda företaget som sponsrar grundläggande,

fundamental näringsforskning på de ledande centerna inom detta område.

Under årens lopp har det funnits ett nära samarbete med The Royal (Dick) School of Veterinary Studies (Edinburgh),

The Animal Health Trust, Kentucky Equine Research (USA) & De Montfort University (forskning rörande effekten av näringstillskott på hoven).

Tillverkningsteknologi
Enorma investeringar görs årligen i moderna tillverkningsinventarier.

Dodson & Horrell var pionjärer i användningen av microniserat spannmål (müslie) i hästfoder, för att öka smältbarheten och för att minska metabolistiska problem.

 Beredningstider och formula (recept) utvecklas i samklang med den senaste forskningen.

Kvalitet
Alla Dodson & Horrells foder och supplement är garanterat fria från förbjudna substanser.

D&H arbetar nära de lokala bönderna som är kontrakterade att odla högkvalitativa grödor och alla foder är testade på det egna labbet.

Alla foderrecept är fixerade, dvs, samma råvaror används varje gång. Du kan alltså vara säcker på att fodret inte förändras över tidens gång.

 

 Uppfödning

Korrekt utfodring av avelston under dräktigheten eller
digivningen och därefter av avkomman under uppväxt och
utveckling är essentiellt.
Dodson & Horrell avelsserie är specifikt utformad för att tillgodose behoven hos
ditt avelsto från dräktighet, under digivning och därefter till unghästen under de första åren.

 

Equilac Stomjölksersättning

Mjölkersättning används till moderlösa föl eller om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk för att föda sitt föl.
Huvudingrediensen i Equilac är högkvalitativt lufttorkat skummat mjölkpulver som i stort sett bidrar med hela den mängd protein som fölungen behöver. Tillräcklig energimängd tillgodoses genom ett tillskott av en noggrant utprovad blandning av högkvalitativa oljor innan torkningen.
Equilac är gjord för att serveras varm och tillreds enkelt genom att blandas upp i tempererat vatten.

Obs! Ett föl måste få tillgång till råmjölk inom 12 - 24 timmar efter förlossningen. Om Equilac är den enda mjölkkällan måste råmjölk hämtas från någon annan källa inom 12-14 timmar efter födelsen. Kontakta din veterinär för rådgivning.

Produktblad

 

 

Foal Creep Pellets

Fölets snabba tillväxt gör att det har höga näringsmässiga behov. Behoven tillgodoses oftast väl av stoets mjölk fram till dess att laktationen och betestillgången minskar. Genom att så tidigt som möjligt erbjuda fullblodsfölet Foal Creep Pellets kan man vara säker på att protein, energi, vitamin och mineralbehovet för optimal tillväxt och utveckling är väl tillgodosett. Foal Creep Pellets kan även ges till andra rasers föl men ges då i något mindre mängd.

Föl som lider av utvecklingsrubbning 'Development Orthopaedic Diseas' (DOD) kan behöva en reducerad fodermängd med lågt proteininnehåll samt ett lågt energiintag för att reducera tillväxthastigheten. Det är av yttersta vikt att se till så att vitamin , mineral och spårämnen ges i relevanta mängder och i detta fall kan Surelimb rekommenderas.

Produktblad

 

 

Suregrow

Det är viktigt att se till så att tillväxthastigheten hos unga, växande hästar är stadig och stabil, det är också viktigt att unghästar inte blir överviktiga efter som detta kan leda till tillväxtproblem. Eftersom det är känsligt att hålla igen på energi i syfte att förhindra viktökning är det vitalt att adekvata vitaminer och mineraler samt kvalitativt protein erbjuds för en riktig skelett och muskelutveckling. Genom att bara reducera den aktuella fodergivan kommer du inte bara reducera intaget av energi utan också reducera vitaminer och mineraler.

Suregrow ger inte några stora mängder energi utan tillskottet kan ökas och minskas allt efter hästägarens goda omdöme allt beroende på kvaliteten av bete/hö/foder som finns tillgängligt.

När foderbehovet tenderar att nå taket för det maximala dagliga foderintaget enligt utfodringsrekommendationerna, t.ex. när kroppsvikten är för låg eller när energiintaget från bete är minskat p.g.a. minskad gräsmängd, är det lämpligt att en del av det ordinarie fodret byts mot Suregrow.

Produktblad

 

 

Stud Balancer


- En toppkvalitativ müsli till föl, unghästar, avelsston och hingstar.

Stud Balancer är en koncentrerad müsli tilltänkt fullblod och varm-blodiga avelsston, föl, unghästar samt hingstar under betäcknings-tiden. Stud Balancer ska ges tillsammans med grovfoder (hö/ hösilage) samt Lucern och/eller mindre mängder spannmål.

 

Produktblad

 

 

Mare & Youngstock
- En toppkvalitativ müsli till avelsston, avvanda föl och unghästar.

Mare & Youngstock är en müsli som har utvecklats vetenskapligt till  avelshästar, för avvanda föl 6- 12 månader och unghästar från 1 till 3 år med fokus på optimal tillväxt,
dräktiga och digivande ston samt avelshingstar som har ett måttligt till högt energibehov. Mare & Youngstock tillför energi från lättsmälta fibrer, olja, värmbehandlat spannmål och havre.

Produktblad

 

 

Fritidshästen

Fodersorterna i Dodson & Horrells sortiment "fritid" lämpar sig väl för hästar och ponnyer som är lättfödda,

 i vila eller lätt till medium arbete.
Ett av de mest populära fodren ingår i serien - Dodson & Horrell Pasture Mix.

Med detta sortiment kan du alltid vara trygg i vetskapen att det
innehåller alla de näringsämne, vitaminer och mineraler din häst behöver och för att må bra.

 

High Fiber Mix

- Müsli till hästar och ponnyer med benägenhet för övervikt

High Fibre Mix är en koncentrerad müsliblandning med ett lågt innehåll av energi (kalorier) och stärkelse. High Mix är först och främst baserat
på lättsmälta fibrer och olja. Det betyder att High Fibre Mix lämpar sig för hästar som ska ha begränsat innehåll av socker och stärkelse i fodret.

 

Produktblad

 

 

High Fibre Nuts


-Fiberhaltigt pelleterat kompletteringsfoder till hästar och ponnyer med benägenhet för övervikt

High Fiber Nuts är ett pelleterat foder med lågt energi och proteininnehåll.
High Fiber Nuts är baserat på lättsmälta fibrer och olja.
Det är därför lämpligt för hästar och ponnyer som har benägenhet för övervikt.

Produktblad

 

 

 

Pasture Mix


- Müsli till lättfödda hästar och ponnyer.

Pasture Mix är en fiberrik müsliblandning med ett lågt energiinnehåll (kalori) och proteininnehåll.
Pasture Mix är baserat på lättsmälta fibrer och värmbehandlat spannmål, men innehåller inte havrestärkelse.
Det är lämpligt till lättfödda hästar och hästar med tendens till stress.

 

Produktblad

 

 

 

Suregrow

Det är viktigt att se till så att tillväxthastigheten hos unga, växande hästar är stadig och stabil, det är också viktigt att unghästar inte blir överviktiga efter som detta kan leda till tillväxtproblem. Eftersom det är känsligt att hålla igen på energi i syfte att förhindra viktökning är det vitalt att adekvata vitaminer och mineraler samt kvalitativt protein erbjuds för en riktig skelett och muskelutveckling. Genom att bara reducera den aktuella fodergivan kommer du inte bara reducera intaget av energi utan också reducera vitaminer och mineraler.

Suregrow ger inte några stora mängder energi utan tillskottet kan ökas och minskas allt efter hästägarens goda omdöme allt beroende på kvaliteten av bete/hö/foder som finns tillgängligt.

När foderbehovet tenderar att nå taket för det maximala dagliga foderintaget enligt utfodringsrekommendationerna, t.ex. när kroppsvikten är för låg eller när energiintaget från bete är minskat p.g.a. minskad gräsmängd, är det lämpligt att en del av det ordinarie fodret byts mot Suregrow.

Produktblad

 

 

Äldre Hästar

Om din gamla häst eller ponny behöver hjälp till att underhålla sitt hull och eller i övrigt visar tecken på
ålderdom, rekomenderas det att ge ett specifikt seniorfoder. Sixteen plus mix är speciellt utvecklat till den äldre hästen,
så att den lättare kan hålla sitt hull. Sixteen plus mix kan användas oavsett om din häst arbetar eller har gått i pension.
Fodret är också lämpligt till hästar med dåliga tänder.

 

Sixteen Plus Mix


- En lättsmält müsli till äldre hästar och ponnyer.

Efter hand som hästen blir äldre, typiskt omkring 16 års ålder, försämras foderutnyttjandet.
Många äldre hästar går ner i vikt och kan ha svårt att gå upp
i vikt när de har blivit för magra.

Produktblad

 

 

CushCare Condition

-Ett foder med lågt innehåll av socker och stärkelse till hästar och ponnyer med speciella behov av ämnesomsättningsreglering.
 

CushCare Condition är speciellt utvecklat till hästar, som behöver hjälp att förbättra ämnesomsättnings-regleringen.
Speciellt äldre hästar kan ha en förändring i ämnesomsättningen, men det kan också förekomma hos yngre hästar.
Dessa hästar utnyttjar ofta fodret sämre,
och har en tendens till viktförlust och kan ha svårt att upprätthålla eller bilda muskelmassa

Produktblad

 

 

High Fibre Nuts


-Fiberhaltigt pelleterat kompletteringsfoder till hästar och ponnyer med benägenhet för övervikt

High Fiber Nuts är ett pelleterat foder med lågt energi och proteininnehåll.
High Fiber Nuts är baserat på lättsmälta fibrer och olja.
Det är därför lämpligt för hästar och ponnyer som har benägenhet för övervikt.

Produktblad

 

Uppbyggnad

Viktminskning hos hästar och ponnyer kan uppstå av en rad olika orsaker, bland annat stress och kallt väder.
Våra fodersorter för uppbyggnad har alla en formula för viktökning för att ge en bättre kondition och för
att förbättra överlinjen när de används tillsammans med ett korrekt träningsprogram.

 

Build Up Conditioning Mix

- Kvalitetsfoder till hästar som ska återställa eller förbättra hull, muskelbyggnad och styrka.

Unghästen som ska till en ung-hästbedömning eller ett cham-pionat behöver ofta lite extra hjälp till att bygga upp muskler.
Tävlingshästar i hårt arbete kan också ha svårt att äta tillräckliga mängder foder och på så sätt kan de mista både vikt och muskel-massa.
Detta kan resultera i minskad prestationsförmåga. Build Up har utvecklats speciellt för att möta dessa ökade behov.

Produktblad

 

 

Build Up Conditioning Cubes

- Kvalitetsfoder till hästar som ska återställa eller förbättra hull, muskelbyggnad och styrka.

Unghästen som ska till en ung-hästbedömning eller ett cham-pionat behöver ofta lite extra hjälp till att bygga upp muskler.
Tävlingshästar i hårt arbete kan också ha svårt att äta tillräckliga mängder foder och på så sätt kan de mista både vikt och muskel-massa.
Detta kan resultera i minskad prestationsförmåga. Build Up har utvecklats speciellt för att möta dessa ökade behov.

Produktblad

 

 

Equi-Jewel

- Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt vitamin E, selen och kalcium

Equi-Jewel har tagits fram speciellt för att understödja muskelbyggnad och hull hos alla typer av hästar.
Equi-Jewel är ett lättsmält foder med ett högt innehåll av kalorier och protein.

Produktblad

 

 

Speciella Behov

Dodson & Horrell producerar också specialutvecklade foderprodukter anpassade till
hästar och ponnyer med speciella behov.
Produkterna är framtagna med hjälp av senaste forskning.
Om du har en häst eller ponny med fång, under rehabilitering, med allergi, eller
tendens till stress så har vi ett foder som passar.

 

Safe & Sound

- Fiberhaltigt foder med lågt innehåll av stärkelse och socker

Safe & Sound är en fiberhaltig foderblandning som är utvecklat till hästar och
ponnys som har behov av ett foder med högt fiberinnehåll och lite stärkelse/socker.
Den har ett lågt innehåll av energi och stärkelse och ett högt innehåll av fibrer.

Produktblad

 

 

Equine Sensitive

- Ett foder med lågt innehåll av stärkelse och utan korn och melass.

Equine Sensitive är ett extruderat (värmebehandlat), pelleterat foder med ett lågt energiinnehåll (kaloriinnehåll) och
ett högt innehåll av vitaminer och mineraler. Innehållet av stärkelse är lågt. Det innehåller havrekli (fibrer)
men inte havrestärkelse för att undvika onödig nervositet och stress.

Produktblad

 

 

Convalescent Diet

-Müsli till häster i vila

Convalescent Diet är speciellt sammansatt till hästar som ska vila i kortare eller längre perioder.
Stärkelsehalten är låg och fodret har ett mycket högt innehåll av lättsmälta fibrer och olja.
Det understödjer en bra tarmfunktion och bidrager till att hålla hästen lugn.

Produktblad

 

 

Ultimate Balancer

-Ett koncentrerat kompletteringsfoder till färdigvuxna hästar/ponnyer

Ett balanserat vitamin/ mineralkomplement med protein, som ger optimal näring och en rad viktiga komplement till hästens foder/måltid.
Sammansättningen av Ultimate Balancer gör, att det är ändamålsenligt till alla typer av fullvuxna hästar och ponnyer.

Produktblad

 

 

CushCare Condition

-Ett foder med lågt innehåll av socker och stärkelse till hästar och ponnyer med speciella behov av ämnesomsättningsreglering.
 

CushCare Condition är speciellt utvecklat till hästar, som behöver hjälp att förbättra ämnesomsättnings-regleringen.
Speciellt äldre hästar kan ha en förändring i ämnesomsättningen, men det kan också förekomma hos yngre hästar.
Dessa hästar utnyttjar ofta fodret sämre, och har en tendens till viktförlust och kan ha svårt att upprätthålla eller bilda muskelmassa.

Produktblad

 

 

Prestation

Om du har en fullvuxen häst eller ponny i moderat/hårt arbete, är foderprodukterna

i serien "prestation" från Dodson & Horrell lämpliga.

Oavsett om din häst behöver långsam eller snabb energi,

är sortimentet framtaget med hjälp av senaste inernationella forskning -
allt för att du ska kunna veta att din häst får alla de näringsämnen som den behöver för att kunna prestera optimalt.

 

Staypower Müsli

- En toppkvalitativ müsli för topprestationer.

Staypower müsli är en lättsmält, fiberhaltig müsli till tävlingshästar och ponnyer. Fodret tillför energi från lättsmälta fibrer, olja och värmbehandlat spannmål.
Stressade eller “heta” hästar kan med fördel utfodras med Staypower müsli eftersom produkten inte innehåller havrestärkelse.

Produktblad

 

 

Competition Mix

- Müsli till hästar/ponnyer på tävlingsnivå.

Competition Mix är ett lättsmält foder med ett högt energiinnehåll, utvecklat till ävlingshästar/ponnyer i måttlig/hård träning.
Competition Mix tillför energi från lättsmälta fibrer, värmbehandlade spannmålssorter och havre.

Produktblad

 

 

Competition Concentrate

- En toppkvalitativ müsli för topprestationer

Competition Concentrate är ett koncentrerat tillskottsfoder med ett högt innehåll av essentiella aminosyror, vitaminer och mineraler.
Produkten är mycket energirik och tillför energi från lättsmälta fibrer och värm-behandlat spannmål.

Produktblad

 

 

ERS Pellets

- Ett foder med högt innehåll av kalorier och ett mycket lågt innehåll av stärkelse.

Fodret är inte baserat på spannmål och har därför ett mycket lågt innehåll av stärkelse (ca 7 %).
Energin härrör nästan uteslutande från lättsmälta fibrer och olja. Energiinnehållet i fodret är så högt,
att hästar i hårt arbete kan hålla lagom hull och samtidig prestera optimalt.

Produktblad

 

 

Fibre Performance

- En toppkvalitativ fiberblandning med tillsatta örter

Fibre Performance är en fiber-blandning med moderat energi och proteininnehåll,
som har tillsatts aptitliga örter. Fibre Performance består av bl.a. hackad Lucern och hackat gräs
samt värme-behandlade spannmålssorter.

Produktblad

 

 

Microfeed

- Müsli till hästar i hårt/intensivt arbete.

Microfeed är ett lättsmält foder som lämpar sig för hästar i hårt/intensivt arbete.
Detta foder tillför essentiella mineraler, vitaminer och aminosyror som gynnar optimal kondition och prestation.

Produktblad

 

 

Racing Balancer

- Müsli till tävlingshästar i hård träning/lopp

Racing Balancer är ett tillskottsfoder (müsli) utvecklat till tävlingshästar.
Det är ett lättsmält foder med ett högt innehåll av energi, protein, vitaminer och mineraler.
På grund av det koncentrerade innehållet används Racing Balancer i relativt små mängder.

Produktblad

 

 

Equi-Jewel

- Stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Tillsatt vitamin E, selen och kalcium

Equi-Jewel har tagits fram speciellt för att understödja muskelbyggnad och hull hos alla typer av hästar.
Equi-Jewel är ett lättsmält foder med ett högt innehåll av kalorier och protein.

Produktblad

 

Fibrer

Fibrer är en viktig del av hästens dagliga foderstat för underhåll
av tarmfunktionen och därmed en sund matsmältning.
Utöver gräs, hö och hösilage kan tillskott av fiberprodukter öka din hästs fiberintag
och tuggtid, vilket är en viktigt för ett välfungerande matsmältningssystem.

 

Fibre-Beet

- Ett toppkvalitativt fiberhaltigt foder

Ett lättsmält foder med ett högt innehåll av lättsmälta fibrer, lämpligt för alla typer hästar och ponnyer.
Fibre-Beet består av mikroniserade (värmebehand-lade) fibrer från sockerproduktion där man tagit bort socker, lucern och havrekli.

Produktblad

 

 

Fibergy

- En toppkvalitativ fiberblandning

Fibergy är utvecklat till lättfödda hästar/ponnyer.
Fibergy har ett mycket lågt innehåll av stärkelse (ca 1,5 %) och socker (ca. 6 %). Fibergy är en fiberblandning som består av lucern och snittad halm av god kvalité.
Blandningen innehåller även mynta, som ger en god smak och ökar aptiten.

Produktblad

 

 

KwikBeet

-Värmebehandlade betflingor

Ett lättsmält foder med ett högt innehåll av smältbara fibrer, anpassat till alla typer av hästar och ponnyer.

Produktblad

 

 

Brogaardens Lucern Mix

- En fiberblandning utan melass och med tillsatt linfröolja.

Brogaardens Lucern Mix är en fiberblandning med högt energi, protein och kalciuminnehåll och är ändamålsenlig till de flesta hästar.
 
Produktblad

 

Brogaarden Mash

- Mash med tillsatta örter

BROGAARDENS MASH är ett smakligt tillskott till den dagliga fodergivan.
Det består av värmebehandlat spannmål, grönsaker och örter och passar särskilt bra till tävlingshästar, hästar i hårt arbete samt kräsna hästar eller hästar med dålig aptit.
Brogaarden mash innehåller lättillgängliga näringsämnen, därinunder socker och stärkelse,
som gör fodret lämpligt till att hålla energidepåerna uppe i samband med träning och hårt arbete.
 
Produktblad


Täby Stall o Foder ABTelefon: 08-630 06 90Webbplatskarta