Hästfoder - köp Hästfoder, Hästfoder Nyheter, Hästfoder Pris

DODSON & HORRELL FODERSORTIMENT

Dodson & Horrell - Kvalitet, Omsorg & Näring för livet

Dodson & Horrell är företaget som arbetat som föregångare och innovatör inom equi-foder i
över 70 år, varit pionjär för nya effektivare produktionsmetoder och har
sponsrat och stött näringsmässig research - allt för att försäkra sig om att din häst
kan få den mest välanpassade och bästa kvaliteten på sitt foder.

Företagsprofil

Dodson & Horrell är fortfarande ett familjeföretag och har haft tillverkning i England i över 70 år. Kontinuerliga investeringar och forskning lägger grunden för en tillverkningsprocess som ger optimal näring till din häst.

D&H arbetar med ISO och UFAS standards, vilket gör att företaget har en mycket kvalificerad kvalitetskontroll både vad avser enskilda ingredienser och slutprodukten. Allt spannmål som används i fodren odlas av lokala bönder och odlas efter strikta krav.

Genmanipulation

D&H använder sig enbart av GM-fria råvaror i hästfoderna.

Förbjudna substanser

Dodson & Horrell är det enda företag som garanterar hela sitt fodersortiment, supplement och örtprodukter, vara fritt från förbjudna substanser. Tävlar du - se till så att du använder garanterade produkter!

QLC - Quality Life Care

QLT (Quality Life Care) är naturliga antioxidanter som nu finns i alla Dodson & Horrells hästfoder. QLT är utvecklat av världens ledande experter inom området och ger nu en helt ny och spännande möjlighet att gynna hästens långsiktliga hälsa, kondition och prestation.

Tradition - forskning - teknologi - kvalitet

 • Tradition

Tradition och värderingar som finns i ett gammalt och väletablerat familjeföretag är fortfarande klart synliga idag, obeaktat att modern teknologi har strömlinjeformat företaget. Dodson & Horrell's huvudkontor ligger forftarande där företaget en gång startades, i det lilla samhället Ringstead i Northamptonshire, en plats mitt i hjärtat i ett av de vackraste och finaste ryttarländerna.

 • Forskning

Dodson & Horrell är ledande investor i näringsforskning i och är det enda företaget som sponsrar grundläggande, fundamental näringsforskning på de ledande centerna inom detta område. Under årens lopp har det funnits ett nära samarbete med The Royal (Dick) School of Veterinary Studies (Edinburgh), The Animal Health Trust, Kentucky Equine Research (USA) & De Montfort University (forskning rörande effekten av näringstillskott på hoven).

 • Tillverkningsteknologi

Enorma investeringar görs årligen i moderna tillverkningsinventarier. Dodson & Horrell var pionjärer i användningen av microniserat spannmål (müslie) i hästfoder, för att öka smältbarheten och för att minska metabolistiska problem. Beredningstider och formula (recept) utvecklas i samklang med den senaste forskningen.

 • Kvalitet

Alla Dodson & Horrells foder och supplement är garanterat fria från förbjudna substanser. D&H arbetar nära de lokala bönderna som är kontrakterade att odla högkvalitativa grödor och alla foder är testade på det egna labbet.

Alla foderrecept är fixerade, dvs, samma råvaror används varje gång. Du kan alltså vara säcker på att fodret inte förändras över tidens gång.

AVEL

ALLA RASER

Equilac Stomjölksersättning

Mjölkersättning används till moderlösa föl eller om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk för att föda sitt föl.

Huvudingrediensen i Equilac är högkvalitativt lufttorkat skummat mjölkpulver som i stort sett bidrar med hela den mängd protein som fölungen behöver. Tillräcklig energimängd tillgodoses genom ett tillskott av en noggrant utprovad blandning av högkvalitativa oljor innan torkningen.

Equilac är gjord för att serveras varm och tillreds enkelt genom att blandas upp i tempererat vatten.

Obs! Ett föl måste få tillgång till råmjölk inom 12 - 24 timmar efter förlossningen. Om Equilac är den enda mjölkkällan måste råmjölk hämtas från någon annan källa inom 12-14 timmar efter födelsen. Kontakta din veterinär för rådgivning.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
260 g 120 g 0 g 74 g 120 g 76 g 20 g 18,7
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

Foal Creep Pellets

Fölets snabba tillväxt gör att det har höga näringsmässiga behov. Behoven tillgodoses oftast väl av stoets mjölk fram till dess att laktationen och betestillgången minskar. Genom att så tidigt som möjligt erbjuda fullblodsfölet Foal Creep Pellets kan man vara säker på att protein, energi, vitamin och mineralbehovet för optimal tillväxt och utveckling är väl tillgodosett. Foal Creep Pellets kan även ges till andra rasers föl men ges då i något mindre mängd.

Föl som lider av utvecklingsrubbning 'Development Orthopaedic Diseas' (DOD) kan behöva en reducerad fodermängd med lågt proteininnehåll samt ett lågt energiintag för att reducera tillväxthastigheten. Det är av yttersta vikt att se till så att vitamin , mineral och spårämnen ges i relevanta mängder och i detta fall kan Surelimb rekommenderas.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
180 g 40 g 75 g 85 g 13 g 6 g 2 g

12

/kg

 

Suregrow

Det är viktigt att se till så att tillväxthastigheten hos unga, växande hästar är stadig och stabil, det är också viktigt att unghästar inte blir överviktiga efter som detta kan leda till tillväxtproblem. Eftersom det är känsligt att hålla igen på energi i syfte att förhindra viktökning är det vitalt att adekvata vitaminer och mineraler samt kvalitativt protein erbjuds för en riktig skelett och muskelutveckling. Genom att bara reducera den aktuella fodergivan kommer du inte bara reducera intaget av energi utan också reducera vitaminer och mineraler.

Suregrow ger inte några stora mängder energi utan tillskottet kan ökas och minskas allt efter hästägarens goda omdöme allt beroende på kvaliteten av bete/hö/foder som finns tillgängligt.

När foderbehovet tenderar att nå taket för det maximala dagliga foderintaget enligt utfodringsrekommendationerna, t.ex. när kroppsvikten är för låg eller när energiintaget från bete är minskat p.g.a. minskad gräsmängd, är det lämpligt att en del av det ordinarie fodret byts mot Suregrow.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
260 g 50 g 50 g 140 g 28 g 10 g 4 g 12,5
/kg

 

Lättfödda Raser

 

Mare & Youngstock

Speciellt sammansatt för varmblod-, halvblod-, islandshäst-, arab- och ponnyrasernas avelsston under sen dräktighet och under laktation samt för unghästar från ett år och upp till tre.

Mare & Youngstock innehåller en stor andel växttråd och oljor samt en hög nivå av vitaminer och mineraler. Fodret kan därför ges i mindre fodergivor och ändå täcka vitamin och mineralbehovet.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
140 g 45 g 80 g 80 g 12 g 5 g 3 g 12,5
/kg

 

Fullblod/Svårfödda hästar

Stud Balancer

Fodret var initialt sammansatt för fullblods ston/hingstar i avelsarbete, men har framgångsrikt getts i varierande andels till andra avelsdjur inkluderat nyligen avvanda föl och åringar.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
190 g 50 g 75 g 125 g 23 g 8 g 3,5 g 13,5
/kg

 

Stud Cubes & (Stud Diet  BESTÄLLNINGSVARA)

Båda varianterna har en formula anpassad för att möta de höga näringsmässiga krav som ställs på ett foder under dräktighet och laktation. Fodret används i reducerad giva i kombination med Surelimb till gallston och under tidig dräktighet.

Båda produkterna kan också användas att fodra övriga avelsdjur och ger rikligt med näring för arbetande hingstar och växande unghästar.

STUD CUBES (pelleterat) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
150 g 45 g 100 g 85 g 12 g 6 g 2 g 12,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg
               
STUD DIET (müsli) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
150 g 60 g 95 g 90 g 14 g 7 g 2,2 g 12,5
/kg

(Yearling Cubes & Rearing Diet BESTÄLLNINGSVARA)

Yearling Cubes och müslivarianten Rearing Diet har en formula som är anpassad till unghästens näringsbehov för att kunna utveckla en sund skelettillväxt och en välavvägd viktökning. Fodret är designat för de snabbväxande unga fullblodshästarna och har tonvikten på ett kvalitativt protein och är välbalanserat i vitamin- och mineral innehållet.

Yearling Cubes / Rearing Diet skall stå för 40 - 60% av det totala dagliga foderintaget. Kan ges till avvanda föl och upp till 2 års ålder.

YEARLING CUBES (pelleterat) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
160 g 50 g 110 g 85 g 12 g 6 g 2,2 g 12
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg
               
REARING DIET (müsli) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
160 g 55 g 100 g 90 g 13 g 7 g 2,5 g 12
/kg

Fritidshästen

Vila/Lättfödda

 

High Fibre Nuts (innan Pasture Nuts)

Laminitis Support

Fångsymbolen visar vilka produkter som är lämpliga för hästar och ponnyer som löper risk för att utveckla fång. Dodson & Horrell har ett starkt engagemang i den fortskridande forskningen kring sjukdomen och arbetar även för att ny information skall nå ut till hästägarna.

Havrefritt lågenergifoder, komplett med vitaminer & mineraler.

High Fibre Nuts kan också ersätta en del av stråfodert och passar för hästar/ponnier med benägenhet för fång.

High Fibre Nuts är ett utmärkt underhållsfoder för hästar vid vila och lätt arbete samt för hästar som har lätt för att ta sig i hull.

Innehåller

Havrekli, linfrö, microniserat vete, melass, sockerbeta, salt, spannmålstrå, vetekli, vitaminer/mineraler och QLC.

OBS! Eventuella förändringar i råvaruinnehållet deklareras alltid på fodersäcken. Skulle någon uppgift på denna sida inte överensstämma med deklarationen på fodersäcken är det informationen på säcken som gäller.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
90 g 60 g 200 g 90 g 10 g 4 g 2 g 9,5
/kg

Leisure Mix

Laminitis Support

Fångsymbolen visar vilka produkter som är lämpliga för hästar och ponnyer som löper risk för att utveckla fång. Dodson & Horrell har ett starkt engagemang i den fortskridande forskningen kring sjukdomen och arbetar även för att ny information skall nå ut till hästägarna.

Leisure Mix har ett extra högt vitamin- och mineralinnehåll och kan därför ges i relativt liten mängd till ponnier och hästar som inte skall/kan äta så stora kraftfodermängder.

Leisure Mix skall ges tillsammans med stråfoder av god kvalitet (hö, hösilage, gräs).

Leisure Mix är ett utmärkt underhållsfoder för hästar och ponnier som har lätt för att ta sig i vikt men fungerar också utmärkt till halvblod, ponnier , islandshästar, araber mfl. vid vila och lättare arbete.

Innehåller

Havrekli, linfrö, microniserat korn/majs, melass, salt, soja, sojaolja, spannmålstrå, vetekli, vitaminer/mineraler, QLC och ärtor.

OBS! Eventuella förändringar i råvaruinnehållet deklareras alltid på fodersäcken. Skulle någon uppgift på denna sida inte överensstämma med deklarationen på fodersäcken är det informationen på säcken som gäller.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
90 g 40 g 200 g 90 g 10 g 4 g 2 g 9,5
/kg

 

Safe & Sound

Laminitis Support

Fångsymbolen visar vilka produkter som är lämpliga för hästar och ponnyer som löper risk för att utveckla fång. Dodson & Horrell har ett starkt engagemang i den fortskridande forskningen kring sjukdomen och arbetar även för att ny information skall nå ut till hästägarna.

Ett nytt helfoder för de fångdisponerande hästar & ponnyer!

• Högt växttrådsinnehåll
• Mindre än 10% stärkelse
• Låga fruktosmängder
• Berikad med vitaminer och mineraler

Safe & Sound är framtagen och utvecklad speciellt för hästar och ponnier som är i riskzonen för att utveckla fång. Safe & Sound innehåller ett flertal ingredienser som ger ett näringsmässigt stöd för dessa hästar, bla. örter för bästa hov, hud och pälskondition, MSM för dess anti-inflammatoriska egenskaper, QLC antioxidanterna för att minskande av fria radikaler som ofta de fångrelaterade hästarna har i för hög grad, samt biotin för ytterligare understöd till hovarna.

Safe & Sound stimulerar till tuggande eftersom den består av dels en växttrådsrik hackelse för att skapa en tillräckligt stor volym foder för att det skall ta tid och äta dels ingår en unikt tillverkad nutrinut vilken innehåller ett bra, lättsmält protein, växtoljor samt vitaminer och mineraler.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
85 g 41 g 220 g 88 g 10 g 4 g 3,5 g 8
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Lätt/Medium

Pasture Cubes (innan Country Cubes) BESTÄLLNINGSVARA

Pasture Cubes är ett pelletsfoder av hög kvalitet. Formulan är anpassad för häst som underhållsfoder och för ponny i lätt till medium arbete/tävling.

Noggrant utvalda råvaror av hög kvalitet, främst växtfibrer och oljor, ser till att hästen får den energi den behöver men samtidigt behåller sitt lugn.

Pasture Cubes, komplett med vitaminer och mineraler, är ett prisvärt helfoder och idealiskt vid utfodring utomhus.

Innehåller

Havrekli, linfrö, melass, sockerbeta, salt, spannmålstrå, microniserat vete, vetekli, vitaminer/mineraler, mynta, vitlök och QLC.

OBS! Eventuella förändringar i råvaruinnehållet deklareras alltid på fodersäcken. Skulle någon uppgift på denna sida inte överensstämma med deklarationen på fodersäcken är det informationen på säcken som gäller.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
100 g 35 g 150 g 75 g 10 g 5 g 2 g 10
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

Pasture Mix

Pasture Mix är ett havrefritt müslifoder som består av microniserat spannmål och gräspellets och som är blandat med vår unika glukossirap. Det microniserade spannmålet ger lättillgängligt stärkelse och minimerar samtidigt belastningen på matsmältningsorganen.

Pasture Mix är anpassad för att användas till häst vid promenadridning samt för ponny vid lätt till medium träning/tävling.

Pasture Mix innehåller torkade morötter samt vitlök och mynta. Örterna är tillsatta för deras positiva egenskaper på luftvägarna och matsmältningen.

Adekvata vitaminer, mineraler och salt är tillsatt fodret.

Innehåller

Microniserat korn/majs/vete, melass, morot, salt, soja, sojaolja, spannmålstrå, vetekli, vitaminer/mineraler, mynta, vitlök, QLC och ärtor.

OBS! Eventuella förändringar i råvaruinnehållet deklareras alltid på fodersäcken. Skulle någon uppgift på denna sida inte överensstämma med deklarationen på fodersäcken är det informationen på säcken som gäller.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
95 g 40 g 150 g 75 g 10 g 4 g 2,3 g 10
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Grovfoder

Alfalfa BESTÄLLNINGSVARA

Laminitis Support

Fångsymbolen visar vilka produkter som är lämpliga för hästar och ponnyer som löper risk för att utveckla fång. Dodson & Horrell har ett starkt engagemang i den fortskridande forskningen kring sjukdomen och arbetar även för att ny information skall nå ut till hästägarna.

Alfalfa är en värdefull källa av lättsmält växttråd, kalcium, högkvalitativt protein, naturliga mineraler och är dessutom en 'långsam' energi källa.

Alfalfa är torkad i hög temperatur och behandlad för att förbli dammfri. Minsta möjliga mängd melass är iblandad. Syftet med melassen är att få jämn blandning av blad och stam och samtidigt bibehålla en sockernivå som inte ligger särskilt mycket över den som finns i den oskördade växten.

Alfalfa är mycket bra för att öka volymen i en liten kraftfodergiva och för att få hästen att äta långsammare och tugga fodret bättre.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
150 g 25 g 300 g 90 g 16 g 3 g 2,6 g 10
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Fiber Chaff BESTÄLLNINGSVARA

En attraktiv, aptitlig och fiberrik chaff som innehåller melass och skall användas tillsammans med kraftfoder för att stimulera hästen att tugga bättre samt äta långsammare.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
40 g 21 g 300 g 14 g - - - 9,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Fiber Performance

Fiber 'P' har utvecklats till Fiber Performance.

Innehåller dammfira långa fibrer som hjälper matsmältningen och stimulerar till ett bättre tuggande samt microniserat spannmål för extra energi.

Fiber Performance kan ges vid dålig aptit och locka matvägrare att äta. Skall ges som tillskott till den vanliga foderstaten och som ett alternativ till chaff och betfor.

Fiber Performance innehåller en örtmix för extra näringssupport och aptitstimulans.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
125 g 40 g 150 g 65 g 10 g 4 g 1,7 g 11,5
/kg

 

Hi Fi

Laminitis Support

Fångsymbolen visar vilka produkter som är lämpliga för hästar och ponnyer som löper risk för att utveckla fång. Dodson & Horrell har ett starkt engagemang i den fortskridande forskningen kring sjukdomen och arbetar även för att ny information skall nå ut till hästägarna.

 

Hi Fi är en alfalfa och stråbaserad chaff med högt växtfiber- och fettinnehåll. Formulan innehåller låga nivåer av socker (speciellt fruktos) och melass.

Innehåller även mynta som är känd för sin välgörande effekt på matsmältningssystemet. Lämplig för fångdisponerade hästar. Fullt vitamin- & mineraliserad.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
80 g 60 g 360 g 50 g - - - 9,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

Kwik Beet

Laminitis Support

Fångsymbolen visar vilka produkter som är lämpliga för hästar och ponnyer som löper risk för att utveckla fång. Dodson & Horrell har ett starkt engagemang i den fortskridande forskningen kring sjukdomen och arbetar även för att ny information skall nå ut till hästägarna.

Dodson & Horrells KwikBeet är tillverkad genom en unik kokningsprocess och ger alla fördelar som de traditionella sockerbetsprodukterna, men har inte den negativa sidan med lång blötläggningstid. Kwikbeet är klar att servera efter bara 10 minuters blötläggning.

KwikBeet är omelasserad och är en idealisk källa för långsam energi med ursprung från lättsmält växttråd. Detta ger ett kraftfullt energitillskott som ger uthållighet utan att hästar som är i sig själv lättända och heta blir allt för 'laddade' genom ökad energigiva. Produkten kan även användas till hästar som behöver gå upp i vikt. I detta fall ges KwikBeet som tillägg till den ordinarie foderstaten.

Hästens naturliga foder - gräset - innehåller en stor andel vatten. För den uppstallade hästen tenderar den traditionella utfodringen innehålla betydligt mindre vatten. Vatten är vitalt för hästen och en vattenrik foderstat tenderar ge mindre problem för att matsmältningssystemet skall fungera bäst. Genom att utfodra med KwikBeet ökas vatteninnehållet i foderstaten och detta är speciellt viktigt för hästar i boxvila eller som har restriktiv betesgång.

KwikBeet kan ges som ett smakligt tillskott till det vanliga kraftfodret men kan även delvis vid behov ersätta en del av grovfodret. Kwikbeet kan även ges utan problem till hästar ponnier som är disponerade för fång eftersom stärkelsenivån (socker) är så låg som under 7%.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
100 g 5 g 165 g 68 g - - - 13,2
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

 

 

Specialfoder

Balans

Ultmate Balancer BESTÄLLNINGSVARA

Laminitis Support

Fångsymbolen visar vilka produkter som är lämpliga för hästar och ponnyer som löper risk för att utveckla fång. Dodson & Horrell har ett starkt engagemang i den fortskridande forskningen kring sjukdomen och arbetar även för att ny information skall nå ut till hästägarna.

Det ultimata tillskottet för alla hästar och ponnier

Nya rön inom forskningen i hästens näringsbehov och de allt mer ökande kraven och påfrestningarna på dagens moderna hästar och ponnier har lett fram till utvecklingen av Ultimate Balancer.

Ultimate Balancer har designats så att det kan användas både som helfoder och som tillskott till en redan existerande diet. Detta ger en flexibilitet som gör att produkten kan justeras mängdmässigt så att den kan passa alla hästars individuella behov.

Leder & Rörelse

MSM och Mobility örterna ger näringsmässig stimulans för muskulatur och skelett, vilket är viktigt för tävlingshästar samt för de äldre hästarna och ponnyerna. MSM är en vital källa för svavelföreningar och senaste vetenskapliga rönen visar på att MSM kan ge en näringsmässig support för kroppen att neutralisera effekterna av fria radikaler vilka ofta utlöser en inflammatorisk process i lederna.

Immunförsvar och långsiktlig hälsa

Ultimate Balancer innehåller QLC , en unik mix av antioxidanter utvunnet från frukt och örter. QLC är tio gånger effektivare än vitamin E.

Vitaminer och mineraler är involverade i alla aspekter vad avser hälsa. Ultimate Balancer innehåller höga nivåer av vitaminer och mineraler som samarbetar för att optimalt tillgodose alla din hästs behov.

Ultimate Balancer innehåller prebiotikan MOS (mannanogliosaccarid) som förutom att den understödjer matsmältningssystemet, även visat sig vara understödjande för immunförsvarssystemet.

Omega 3 & 6 som är essentiella fettsyror ingår för ett näringsmässigt stöd för cellmembranen i hela kroppen samt stimulera prostaglandinproduktionen för att förhindra infektioner.

Ultimate Balancer innehåller även stora mängder av B-vitaminkomplexet. Dessa vitaminer är viktiga som näringsmässigt stöd vid återhämtningsprocessen efter ansträngande arbetspass eller efter en infektion.

Hovar

Ultimate Balancer innehåller hög nivå av Biotin för näringsmässig stimulans av en sund hovtillväxt. Detta är särskilt viktigt för hästar med svaga hovar som lätt spricker eller har dåligt tillväxt. Biotin är även viktigt för hästar med hovrelaterade sjukdomar som t.ex. fång. I Ultimate Balancer ingår även metonin och biotillgängliga mineraler som zink som även de är vitala för hovtillväxten.

Muskelutveckling

Ett högkvalitativt protein och anpassade nivåer av mineraler understödjer muskelutveckling när de kombineras med en adekvat träning och rörelse. Idealiskt för utställningshästar, tävlingshästar och underviktiga hästar. Ultimate Balancer innehåller även en hög nivå av mineraler som selen (som selenjäst), koppar och vitamin E, alla viktiga för muskelutvecklingen.

Kondition (vikt)

Ultimate Balancer innehåller en mix av prebiotikan som stimulans för en effektivare foder nedbrytning och matsmältning. Den kombinerade effekten av FOS (fruktoogliosaccarid) och MOS (mannanogliosaccarid) tillsammans med Yea-Sacc (specifik jäststräng) hjälper hästen att även under stress kunna bibehålla vikt.

Hud & päls

Fördelarna med ett optimalt näringsintag visar sig i alla avseende på hästen, men kanske är det mest påtagligt då man tittar på hud och pälskondition. Innehållet av Omega 3 & &, vitaminer som biotin och mineraler som zink och koppar påverkar mycket påtagligt just detta.

Matsmältning

Utveckling av foderproduktionsteknik och ny kunskap om matsmältningsbefrämjande prebiotikan och aminosyror är speciellt till gagn för hästar och ponnier som ofta är under stress vilket på sikt kan innebära viktförlust. Ultimate Balancer innehåller även en stor andel B-vitaminer som spelar en vital roll i matsmältningen vid nedbrytningen och upptaget av kolhydrater och fetter. B-vitamin påverkar även aptit och prestation.

Utfodringsrekommendationer

Hästar & ponnier med fångrelaterade problem eller är överviktiga

- Ultimate Balancer kan ges som enda foder.
- Mängd: 100g Ultimate Balancer/100 kg kroppsvikt. Ge rekommenderad mängd stråfoder.

Hästar & ponnier med undervikt

- Ultimate Balancer i kombination med ordinarie foder. (t ex Build Up) samt stråfoder.
- Mängd: 50 g Ultimate Balancer/100 kg kroppsvikt

Veteraner

- Ultimate Balancer i kombination med ordinarie foder. (t ex Sixteen Plus) samt stråfoder.
- Mängd: 50 g Ultimate Balancer/100 kg kroppsvikt

Utällning, tävlingshästar, galoppörer m fl

- Ultimate Balancer i kombination med ordinarie foder samt stråfoder.
- Mängd: 50 g Ultimate Balancer/100 kg kroppsvikt

Lättfödda hästar & ponnier

- Utimate Balancer 100g/100 kg kroppsvikt tillsammans med hö.
- Vid behov, reducera kraftfodergivan EJ stråfodret.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
250 g 60 g 48 g 160 g 29 g 9 g 3,5 g 11,7
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Equi-Jewel

Equi-Jewel är speciellt väl lämpad för att stödja muskelutveckling och matsmälningssystemet och lämpar sig för alla hästar. Equi-Jewel är ett lättsmält foder som innehåller mycket kalorier och protein.

Equi-Jewel är baserad på stabiliserat riskli med högt fettinnehåll och låg halt av stärkelse, med tillsats av vitamin E, selen och kalcium.

I en färsk vetenskaplig studie utförd av Kentucky Equine Research, jämfördes effekten av Equi-Jewel och majsolja. Under det hårda arbete fick hästar som gavs Equi-Jewel lägre nivåer av mjölksyra i förhållande till hästar som fick majsolja. Att utfodra med riskli stället för majsolja resulterade även i en lägre hjärtfrekvens och efterföljande kortare återhämtningstid.

Lämpligt för:

 • Som komplemtent till ordinarie foderstat för hästar som behöver extra kalorier .
 • För viktökning, support till muskelutveckling och för en sund hud och päls.
 • Till kräsna hästar eller hästar med dålig aptit.
 • För hästar med en tendens till muskelstelhet eller korsförlamning.
 • En källa till naturlig vitamin E, selen och kalcium som stöder muskelåterhämtning efter arbete samt för immunförsvaret.
 • Hästar som inte tål foder med mycket socker och stärkelse
 • Hästar med risk att utveckla magsår och hästar med en tendens till kolik problem

Boxvila

Convalescent Diet

 

Formula för hästar som står i boxvila eller är i lätt träning efter någon form av skada eller som är i viloperiod efter en operation. Fodret är designat så att hästen kan behålla sin vikt utan för den skull bli alltför pigg för att stå i box.

Convalescent Diet är en lågproteinmüsli som innehåller en kombination av microniserat spannmål blandat med vår unika glukossirap som ger ett attraktivt, smakligt och dammfritt foder och som lockar den mest kräsne till krubban.

Convalescent Diet är ett helfoder komplett med vitaminer, mineraler och spårämnen och är sammansatt med betoning på de näringsbehov en konvalescent ställer på sin diet.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
95 g 39 g 150 g 85 g 15 g 4 g 2,2 g 10
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Veteran

Sixteen Plus Mix & (Cubes BESTÄLLNINGSVARA PÅ CUBES)

Sixteen Plus är uppbyggd på lättsmält växttråd, oljor och stärkelse i noggrant reglerad mängd. Proteinkällorna som är av god kvalitet, t.ex. soja, ser till att de livsviktiga aminosyrorna blir lättillgängliga. Sixteen Plus innehåller dessutom vitaminer och mineraler samt örter anpassade efter den äldre hästens behov.

Sixteen Plus kan ges torrt men bör blötas upp till hästar med dåliga tänder.

För äldre hästar är det speciellt viktigt att

- Regelbunden lätt träning.
- Regelbunden influensa och stelkrampsvaccination.
- Lämpligt avmaskningsschema.
- Regelbunden kontroll och behandling av tänder.
- Hålla hästen varm och sätta på täcke under vintern.
- Ta in hästen i stall då det är dåligt väder.

SIXTEEN PLUS CUBES (pelleterad) - Näringsinnehåll BESTÄLLNINGSVARA
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
135 g 50 g 150 g 80 g 10 g 5 g 2 g 11
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg
SIXTEEN PLUS MIX (müsli) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
130 g 50 g 170 g 85 g 10 g 4 g 2 g 11
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Vikt/Kondition

Barley Rings BESTÄLLNINGSVARA

En kombination av kokt korn och linfrö med alla sina konditionsökande egenskaper kompletterat med kalcium, biotin och övriga vitaminer och mineraler. Barley Rings är idealiskt för konditionsökning och är ett balanserat tillskott till hästens ordinarie diet. Genom den unika kokningsprocessen som används i tillverkningen av Barley Rings får tunntarmen en förbättrad upptagsförmåga av stärkelsen.

Linfrö innehåller högkvalitativt protein samt essentiella aminosyror och påverkar hud och päls positivt.

Barley Rings är formad som en ring för att få så stor yta som möjligt. för den som vill göra en gröt (match) innebär detta att kornet snabbare suger upp vatten och löser upp sig.

Barley Rings torrt får man genom ring formen effekten att ytan som tar upp saliv är stor, tuggandet tar längre tid och hästen får därigenom ett ökat näringsupptag.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
110 g 65 g 45 g 60 g 10 g 4 g 1,7 g 12,7
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

(Build Up Cubes BESTÄLLNINGSVARA) & Build Up Mix

Långsamma energikällor som lättsmälta fibrer och oljor kombinerade med microniserat spannmål komplett med vitaminer och mineraler ger en konditionsökning samtidigt som risken för att hästen blir för pigg minimeras.

Högkvalitativt protein ser till, ifall hästen tränas korrekt, att muskler och rygg utvecklas.

BUILD UP CUBES (pelleterad) BESTÄLLNINGSVARA  - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
130 g 55 g 130 g 80 g 10 g 5 g 2 g 12,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg
BUILD UP MIX (müsli) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
130 g 55 g 120 g 80 g 10 g 5 g 2 g 12,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Equine Sensitive BESTÄLLNINGSVARA

Nytt innovativt helfoder som är fritt från melass och korn och innehåller noggrant utvalda råvaror som är skonsamma för matsmältningsapparaten, huden samt främjar ett lugnt beteende samtidigt som de täcker näringsbehovet.

Dodson & Horrells Equine Sensitive är en ny produkt speciellt framtagen för hästar och ponnier som är känsliga för vissa fodermedel. Detta är ett foder som inte innehåller melass, havre och korn. Ingredienserna är noggrant utvalda så att de väl täcker näringsbehovet samtidigt som hull, kondition och ett lugn temperament ska understödjas.

Equine Sensitive är tillverkat genom en kokningsprocess, extrudering, som bidrar till en pellets som stimulerar hästens tuggande och gör näringen i råvaran mycket mer lättillgänglig för hästen. Dessa egenskaper gör att hästen producerar mer saliv som påverkar nedbrytningen och upptaget av fodret i framförallt tunntarmen. Yea-Sacc som finns inbakat i fodret fungerar som en naturligt understöd till mikrofloran i grovtarmen, allt för en god tarmfunktion och effektiv matsmältning.

De råvaror som allmänt anses påverka mage och tarm negativt har exkluderats från Equine Sensitive. Energin kommer från långsamma energikällor som t ex sojaolja och omelasserad sockerbeta. Detta gör att hästarna inte skärps upp utan håller sig lugnare.

För de hästar som befinner sig i lätt till medium arbete och har en tendens till muskelproblem kan en diet grundad på växttråd och olja samt låga stärkelsevärden vara till hjälp för kondition och muskelutveckling. Equine Sensitive uppfyller dessa kriterier samt innehåller dessutom generös mängd E-vitamin och selen för ytterligare support.

Equine Sensitive innehåller även extra av både olja och biotin för att bidra till en sund hud. Extra antioxidanter, QLC, finns i fodret för att främja en gott allmäntillstånd samt vår egen örtmix som understöd av god muskelfunktion..

Innehåll

Vetekli, gräsmjöl. omelasserad sockerbeta, majs, spannmålsstrå, helfet linfrö, vete, rismjöl, vegetabilisk olja, kalksten. diakaliumfosfat, örter, salt vitaminer, mineraler, Yea-Sacc och frukt.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
95 g 70 g 180 g 77 g       10,2
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Special

ERS Pellets - Exercise, Recovery & Staminia

Ett foder för aktiva hästar, designat att ge högt energivärde hämtat från lättsmält växttråd och olja och är skapad för hästar som inte kan/får äta stärkelse- (spannmål) baserat foder. Fodret innehåller höga nivåer av antioxidanter och mineraler samt biotillgänglig kalcium (glukonat) samt elektrolyter för att skapa bästa möjliga muskelfunktion.

All information som följer är viktiga dietariska faktorer som noggrant skall övervägas om du har en häst som har muskulära problem:

Kolhydrater

Studier från så tidigt som 1932 visade att vagnshästar som gavs stora mängder kolhydrater, oftast som melass, visade större tendenser att drabbas av muskelproblem då de arbetade. Senare studier indikerar att foderstater bestående av stora mängder spannmål (vilket ger hög nivå av stärkelse) även det ger ett ökat antal drabbade individer. För hästar i hårt arbete måste i dessa fall energin som ofta kommer från spannmål bytas till lättsmälta oljor och högvärdiga växttrådskällor så som det är gjort i ERS Pellets.

Vitamin E, selen och antioxidanter

Optimala mängder av antioxidanter måste tillföras i fodret till hästar i riskzonen för muskulära problem. ERS innehåller vitamin E, selen, koppar och de övriga viktiga spårämnena. Samtliga är hämtade från de mest biotillgängliga källorna som finns.

Elektrolyter

En obalans i elektrolyterna kan ha en viktig roll i utvecklandet av korsförlamning. ERS ger det det normala dagliga elektrolyt behovet. Vid de tillfällen hästen svettas kraftigt skall den ges ytterligare elektrolyter genom att Surelyte läggs till foderstaten.

Kalcium

Den senaste forskningen visar på att kalcium kan vara implicerat i muskelproblemen. ERS Pellets innehåller kalcium från olika naturliga källor inkluderat det högt biotillgängliga kalcium glukanatet.

Stråfoder

I syftet att skapa bästa möjliga foderstat spelar stråfodret en vital roll vad avser bl a DCAB. (Dietary Cation Anion Balance). DCAB är ett mycket viktigt mått på fodrets effekt på hästens möjlighet att bibehålla rätt pH. En foderstat med lågt pH resulterar i ett utarmat kalciumupptag vilket leder till muskulära problem. Minsta mängd stråfoder som skall ges per dag motsvarar minst 1,5% av hästens kroppsvikt.

ERS Pellets har en formula som ger

- Hjälp att tillgodose hästen med hög energi men med låg stärkelse.
- Anpassade mängder av essenssiella antioxidanter och vitaminer.
- Hjälp att bibehålla ett optimalt DCAB.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
110 g 100 g 140 g 80 g 13 g 5 g 1,6 g 13,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Trav/Galopp

Microfeed

Ett av de mest energirika fodren på marknaden. Microfeed har en formula anpassad för hästar som arbetar hårt eller deltar i krävande tävlingar. Microfeed kombinerar omsorgsfullt utvald energirik engelsk havre med microniserat spannmål för att kunna ge de höga nivåer av lättsmält och lättillgänglig energi som den hårt arbetande hästen behöver. Kvalitativa proteinkällor som soja, ärtor och linfrö finns även i formulan.

Microfeed är ett komplett foder med optimala nivåer av vitaminer, mineraler och spårämnen t ex E-vitamin, selen och kalcium vilka är viktiga för tävlingshästar. Den höga näringsmässiga densiteten är idealisk för hästar som bara äter små mängder och för hästar med dålig aptit.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
140 g 48 g 65 g 75 g 13 g 7 g 1,6 g 13,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Racing Balancer

Designat att ges tillsammans med 70% havre (enligt vikt). Fodret har högt koncentrerat energivärde och kompletterar havreutfodring. Blandat med havre får hästen en helt balanserad diet med ungefär 14% protein utan att behövas kompletteras med vitaminer eller mineraler.

Denna produkt skall ges tillsammans med havre.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
190 g 70 g 44 g 113 g 23 g 8 g 2,7 g 14
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

(Racing Diet & Race Horse Cubes BESTÄLLNINGSVARA)

För att tillgodose näringsbehovet som tävlande galoppörer och travare ställer på sin foderstat används högkvalitativa ingredienser och ett välbalanserat vitamin- och mineralsupplement är tillsatt till båda fodervarianterna.

Råvarorna är alla optimala energikällor i kombination med högkvalitativt protein. Fodret är mycket smakligt och stimulerar till god aptit.

Den höga näringsmässiga densiteten ser till att även de hästar som pga. hög kondition och stress inte vill äta så stora mängder ändå får tillräckligt med näring från denna formula.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
140 g 39 g 70 g 80 g 12 g 6 g 3 g 13
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Rest & Recuperation Diet (R&R Diet) BESTÄLLNINGSVARA

Utmärkt att använda under vila och igångsättning.

Under lågsäsong upplever många tränare ett dilemma i utfodringen av tävlingshästarna. Arbetsvolymen är klart minskad och energiuttaget blir betydligt lägre. De unga galoppörerna och travarna behöver fortfarande en korrekt näringsbalans för att växa på ett bra sätt och de äldre hästarna behöver återhämta sig. R&R är idealiskt i detta sammanhang och kan användas för den initiala skritt- och travuppbyggnaden.

Ett brett spektra av kvalitativa mineraler och vitaminer är kombinerade i fodret för att möjliggöra en god tillväxt och hälsa och för att fylla upp de tomrum i depåerna som kanske uppstått efter en hård tävlingssäsong.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
               
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Tävling

Competition Concentrate (innan Performance Concentrate)BESTÄLLNINGSVARA

Formula för tävlingshästar som är svåra att hålla nere i vikt men som behöver mer 'go'. En överutfodring av energi kommer att än mer tydliggöra hästens naturliga sätt att vara och kommer dessutom att bidra till att den fortsätter att lägga på sig ytterligare övervikt.

Competition Concentrate ger stor mängd lättsmälta fibrer och innehåller dessutom relevanta vitaminer och mineraler så att alla näringsmässiga behov tillgodoses.

Competition Concentrate är näringstätt - du fodrar därför i små mängder. En 500kg häst i medelhård träning rekommenderas en dagsgiva på 1,25kg.

Om din häst är överviktig rekommenderar vi att du, under de första fyra veckorna i 'fittness programmet', arbetar den på en foderstat bestående av stråfoder och Surelimb. När du ökat träningsmängden till lite längre travpass och lugn galopp introducerar du Competition Concentrate.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
165 g 58 g 80 g 100 g 20 g 5 g 2,9 g 12,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Competition Cubes (BESTÄLLNINGSVARA) & Competition Mix (innan Country BESTÄLLNINGSVARA)

 

Competition Cubes & Competition Mix är två mixer av spannmål för energi och högkvalitativa proteinkällor som bidrar med de för energi, högkvalitativa proteinkällor och aminosyror anpassat för större energiuttag. Spannmålet är microniserat för bästa energiupptag och optimal smältbarhet. Innehåller även engelsk havre. Komplett med vitaminer, mineraler och spårämnen i en nivå anpassad för tävlingshästar.

COMPETITION CUBES (pelleterad) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
120 g 30 g 130 g 76 g 12 g 6 g 1,9 g 11,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg
COMPETITION MIX (müsli) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
120 g 38 g 95 g 75 g 12 g 5 g 1,6 g 11,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Icelandic Power Mix BESTÄLLNINGSVARA

 

Icelandic Power Mix är ett specialfoder för tävlande islandshästar. Det är energitätt och ges därför i små givor. För energi och god uthållighet används ett noggrant urval av växttrådsfettbaserade råvaror.

- Havrefritt tävlingsfoder för islandshästar.
- Lågt innehåll av stärkelse men hög energi.
- Berikat med vitaminer och mineraler anpassat för tävling.

Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
91 g 65 g 160 g 98 g 15 g 7 g 3 g 11
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Staypower Cubes (BESTÄLLNINGSVARA) & Staypower Muesli

Ett tävlingsfoder baserat på växttråd och oljor samt en låg nivå stärkelse. Finns i müsli och pelletsform. Fodret är energirikt men består i huvudsak av 'långsamma' energikällor vilket förstärker uthålligheten och styrkan utan att stimulera eller förstärka ett allt för upphetsat beteende.

Om du vanligtvis utfodrar med en för liten mängd foder på grund av viktkontroll eller ett allt för hett temperament, då kommer din häst inte få adekvata nivåer av vitaminer, mineraler och elektrolyter. Staypower innehåller höga, prestationsanpassade mängder av vitaminer och mineraler och detta ger dig möjlighet att utfodra i mindre givor och ändå vara säker på att hästen får sitt behov tillgodosett.

STAYPOWER CUBES (pelleterad) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
125 g 60 g 170 g 85 g 12 g 3 g 2 g 12,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg
STAYPOWER MUESLI (müsli) - Näringsinnehåll
Protein Fett Växttråd Aska Ca P Mg SRP
125 g 55 g 120 g 85 g 15 g 5 g 3 g 12,5
/kg /kg /kg /kg /kg /kg /kg mj/kg

 

Närings/Fodertillskott

Hovar

Surefoot BESTÄLLNINGSVARA

Om din häst har något av följande symptom, kontrollera så att foderstaten är riktigt balanserad!

Hovsprickor som ökar risken för infektioner och hindrar hovslagaren från att slå i söm korrekt och leder till ständig omskoning.

- Svaga hornväggar som lätt flisar sig
- Hovar som är missformade eller har åsar
- Hovar som lätt går sönder på hårt underlag

Biotin är ett vattenlösligt B-vitamin som spelar en vital roll i enzymsystemet vad avser fett- och nervmetabolismen. Biotin är viktigt för att hoven skall kunna fungera. Biotinbrist kan leda till dålig hovkvalitet som i sin tur ofta leder till problem med tappskor etc. Tillfört biotin lämnar snabbt kroppsmetabolismen och behöver därför tillföras dagligen för att tillräcklig nivå skall bibehållas och leda till en sund hovtillväxt. (Reilly et al (1998) ).

Surefoot innehåller även metonin och cystin som är essentiella svavelföreningar och innehåller aminosyror vilka är livsviktiga för att syntesen av kroppsprotein skall kunna fungera.

Det tar mellan 9 - 12 månader för en hov att helt nybildas och därför måste man fortsätta med komplementet under hela denna tid. Till hästar som har återkommande problem med hovkvaliteten kan man ge halv dos av Surefoot dagligen efter det att en fullständig kur har genomgåtts.

Vid kvarstående hovproblem bör även veterinär och hovslagare konsulteras.

Näringsanalys
Biotin Methonin Zink Koppar Kalcium Kaliumsorbat Biofac
600 120 g 4000 1200 80 g 2800 100 g
mg/kg /kg mg/kg mg/kg /kg mg/kg /kg
             
Protein Fett Växttråd Aska Glukos    
45 g 5 g 30 g 260 g 267 g    
/kg /kg /kg /kg /kg    
             

 

Hud, Hårrem & Allmänkondition

Soya Oil

- Långsam, lättåtkomlig energikälla
- Innehåller naturlig omega 3 & 6 som har en positiv effekt på hud och päls
- 100% fett

Sojaolja är ett utmärkt fodertillskott om man vill tillföra energi men ej protein för att öka t ex uthållighet och styrka. Speciellt lämpligt till ponnier och hästar som behöver energi men av någon anledning måste gå på en stärkelsefattig diet.

Innehåller 35 MJ/kg, vilket är 2-3 gånger energinivån för de flesta spannmål.

Förpackning 5 20
Flytande (liter) x x

 

Matsmältning

B-Sure BESTÄLLNINGSVARA

- Ett högvärdigt flytande B-vitamintillskott med järn

B-vitamin produceras naturligt av hästen som ett resultat av matsmältningen av växttråd, men det förekommer tillfällen då ett tillskott på B-vitamin behövs.

Om hästen äter för små mängder växttråd eller om hästens tjocktarm har nedsatt funktion.

- Efter infektioner
- Som ett allmänt tillskott för din hästs välbefinnande
- Som en del av veterinärt rekommenderad behandling vid leverproblem
- För aptiten

B-Sure kan vara till nytta för hästar som återhämtar sig från någon form av skada eller sjukdom, för dem som reser mycket eller har lätt för att bli nervösa, men även för hästar med dålig aptit. Upptaget av B-vitamin minskar när hästen är lös i magen.

B-Sure kan användas som en 'pick me up' tonic och kan även användas, under veterinärt överinseende, till hästar med leverproblem.

Näringsanalys per 30ml/dos
Vit. B1 Vit. B2 Vit. B6 Vit. B12 Biotin Kobolt Järn Koppar
150 mg 75 mg 50 mg 150 mcg 500 mcg 10 mg 100 mg 20 mg
               
Förpackning 1 5
Flytande (liter) x x

Sure-Bio BESTÄLLNINGSVARA

Sure-Bio tillhör den nya generationen tillskott som används för att uppnå bästa möjliga bakterieflora i grovtarmen samt för att skadlig bakterieflora ska lämna tarmen. Sure-Bio används med fördel vid t ex dålig mage, stress, foder- och miljöbyte.

Förpackning 1
Ört/pulver (kg) x

Yea-Sacc BESTÄLLNINGSVARA

Stimulerar fibersmältningen i tjocktarmen
- Idealisk för hästar som har svårt att hålla sig i vikt samt för äldre hästar
- För hästar under stress

Yea-Sacc är avsedd att användas under en längre tid, cirka 3 månader. Effekten av Yea-Sacc (Saccromyes cervisae1026 ) på tjocktarmen är väldokumenterad. Yea-Sacc hjälper till att kreera en stabil miljö i tarmen och ger en ökad matsmältning av framförallt växtråden i foderstaten.

Idealisk för hästar som är gamla, står på en låg foderstat, har disposition för kolik, arbetar under stress, har svårt för att lägga på sig hull eller som har hett temperament.

Dagsgiva; 10 g/dag.

Förpackning 1
Ört/pulver (kg) x

 

Prestation

Surelyte BESTÄLLNINGSVARA

Surelyte rekommenderas;
- Om hästen svettas kraftigt
- Ifall vädret är mycket varmt
- Ifall hästen svettas lätt men regelbundet vid tävling och inte står på ett tävlingsfoder
- För hästar som tävlas men går på en låg fodergiva
Under distansritter
- Om hästen lätt svettas vid transporter

Surelyte kan ges till hästen i vatten eller i fodret. OBS! se till så att friskt vatten finns tillgängligt! Varma och svettiga hästar skall dricka små mängder vatten i täta intervaller tills de är svala igen. Om Surelyte ges i vatten, blanda 20 g Surelyte i 1 liter vatten för isotonisk lösning. Detta kan ges under tävling till t ex distanshästar samt efter avslutat arbete. Under inga omständigheter får hästen hindras ifrån att dricka friskt rent vatten. Detta skall alltid finnas tillgängligt för hästen!

Det är klokt att smaksätta vattnet även hemma för att få hästen att dricka ordentligt både hemma och borta.

Surelyte skall ges under ett par dagar efter en kraftig svettning.

Näringsanalys
Sodium Kalium Klorid Magnesium Kalcium
167 g 50 g 307 g 17 g 17 g
/kg /kg /kg /kg /kg
         
Koppar Aska Zink Mangan Dextrose
333 mg 580 g 500 mg 500 mg 267 mg
/kg /kg /kg /kg /kg
         
Förpackning 2 5 20
Torkad (kg) x x x

 

Rörelse & Leder

Sureflex BESTÄLLNINGSVARA

Ett komplement med formula avsedd för näringsmässig stimulans för muskel och skelett, speciellt avseende lederna. Sureflex är framtagen för tävlingshästen som arbetar hårt och ofta befinner sig under psykisk stress.

Innehåller:

MSM, Glukosamin,, HCl, Vitamin C, Unicaria tomentosa (Cats Claw) Mangan metalosate, Indisk olibaum och ingefära.

Produkten har smaksats med äpple för att bli smaklig för hästen.

Näringsanalys
Protein Fett Växttråd Aska Vatten
113 g 67 g 91 g 114 g 44 g
/kg /kg /kg /kg /kg
         
Förpackning 1
Pulver (kg) x

 

Vitaminer & Mineraler

Daily Vits & Mins BESTÄLLNINGSVARA

Daily Vits & Mins är ett konkurrenskraftigt, bredspektra mineral, vitamin- och antioxidantkomplement som kan användas som en 'top-up' till den mängd vitaminer och mineraler  din häst redan får i sin ordinarie foderstat. Genom att produkten innehåller QLC (naturliga antioxidanter) tillförsäkras optimal antioxidant support för din hästs eget naturliga immunförsvar.

Näringsanalys
Protein Aska Vit. A Vit. D3 Vit. E Koppar
70 g 65 g 40000 60000 10000 2000
/kg /kg iu/kg iu/kg iu/kg mg/kg
           
Kalcium Fosfor Sodium Vit. K Vit. B1 Vit. B2
180 g 100 g 40 g 10 500 500
/kg /kg /kg mg/kg mg/kg mg/kg
           
Vit. B6 Vit. B12 Folinsyra Biotin Järn Cholinsyra
200 4000 200 4 1000 2000
mg/kg mcg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
           
Jod Zink Kobolt Mangan Selen Magnesium
40 5000 30 5000 24 40 g
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg /kg
           
Salt          
104 g          
/kg          
           
Förpackning 1,5
Pulver (kg) x

 

Pasture Block BESTÄLLNINGSVARA

- Vädertåligt vitamin/mineralblock för hästar och ponnier på bete

Ett vitamin-, mineral- och spårämnesblock för hästar och ponnier på bete eller som får en reducerad mängd kraftfoder. Pasture Block innehåller även QLC antioxidanter, bioplexmineraler och biotin.

Näringsanalys
Kalcium Fosfor Magnesium Sodium Vit. A Vit. D3
95 g 50 g 40 g 60 g 100000 20000
/kg /kg /kg /kg iu/kg iu/kg
           
Vit. E Biotin Kobolt Koppar Järn Mangan
1000 1000 30 2000 1500 3000
iu/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
           
Selen Zink Jod      
15 3000 50      
mg/kg mg/kg mg/kg      
           
Förpackning 10
Block (kg)

 

Surelimb BESTÄLLNINGSVARA

Vitamin och mineraltillskott

Alla D&H foder är kompletta med vitaminer och mineraler och inga tillskott behövs såvitt du inte ger en fodermängd som underskrider rekommendationerna. Om så är fallet är det nödvändigt att tillsätta Surelimb.

Det är även lämpligt att använda Surelimb vid följande tillfällen;

Fölston i tidig dräktighet får ofta tillräckligt med energi från gräs och /eller hö. Tillsätt 80g Surelimb för att balansera vitamin- och mineralunderskottet i grovfodret. Om fölstoet står på en reducerad foderstat under de sista tre månaderna av laktationen bör hon även då få ett tillskott av Surelimb.

Snabbväxande föl, avvanda föl och åringar behöver många gånger en restriktiv foderstat för att inte öka i vikt för mycket och/eller för att inte växa för fort. Tillsätt Surelimb för att balansera foderstaten och tillföra adekvata vitaminer, mineraler och aminosyror för en sund skelett- och muskelutveckling.

Hästar som enbart fodras med spannmål och kommer att få brist på essentiella vitaminer och mineraler, speciellt kalcium, lysin och vitamin E. För att undvika brister rekommenderas Surelimb som tillskott. Ges spannmål i kombination med våra helfoder eller ges helfodren under rekommenderad mängd bör Surelimb användas som tillskott.

Näringsanalys
Protein Aska L Lysin DL Metonin Vit. A Vit. D3
70 g 680 g 40 g 24 g 480000 64000
/kg /kg /kg /kg iu/kg iu/kg
           
Vit. E* Koppar** Fosfor Sodium    
8000 1200 80 g 64 g    
mg/kg mg/kg /kg /kg    
*(som Alpha Tocopherol) **(som cubric sulfat & kopparproteinat) 
 
Förpackning 2 5 20
Pulver (kg) x x x

 

Uniblock BESTÄLLNINGSVARA

- Vädertåligt vitamin/mineralblock för avelshästar och tävlingshästar på bete.

Ett vitamin och mineralblock som är idealiskt för uppfödnings- och tävlingsstall. Hästar på bete eller som står på en reducerad foderstat får inte tillräckliga mängder av essenssiella vitaminer och mineraler som t ex koppar, zink och magnesium. Med hjälp av Uniblock minskas risken för att dessa brister uppstår.

Näringsanalys
Protein Växttråd Aska Socker Fett Kalcium
10 g 1 g 600 g 170 g 1 g 90 g
/kg /kg /kg /kg /kg /kg
           
Fosfor Magnesium Sodium Vit. A Vit. D3 Vit. E
50 g 40 g 80 g 100000 20000 2500
/kg /kg /kg iu/kg iu/kg mg/kg
           
Kobolt Koppar Järn Mangan Selen Zink
100 5000 1600 5000 15 5000
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
           
Jod          
50          
mg/kg          
           
Förpackning 6,25 12,5
Block (kg)

Täby Stall o Foder ABTelefon: 08-630 06 90Webbplatskarta